• Cont nou
  • Autentificare
  • Produse favorite (0)
  • Retur produse
  • 0 produse
Nu aveţi nici un produs în coșul de cumpărături.
0

Regulament Black Friday

REGULAMENTUL CAMPANIEI
Black Friday 2022

1.Organizatorul campaniei

Campania “Black Friday 2022” este organizată de Kitchen Shop SRL, cu sediul social in Bucureşti, Aleea Burdujeni, nr 3, bloc A13, scara 3, parter, apart.26, sector 3, cod de înregistrare fiscală RO14180084 şi înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7883/2001, denumită în continuare Organizator.

2.Durata si aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 25 - 27 noiembrie 2022, în toate magazinele KitchenShop din Bucureşti şi din ţară, pe durata programului de funcţionare a magazinelor, precum şi în magazinul online aflat pe site-ul www.kitchenshop.ro, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii online înţeleg si acceptă ca utilizarea site-ului poate fi facută numai cu respectarea Termenilor si condiţiilor si informându-se cu privire la Politica de confidenţialitate.

3.Produsele participante în campanie

Produsele participante în campanie sunt toate produsele comercializate de Kitchen Shop în reţeaua sa de magazine şi online, pe www.kitchenshop.ro, în perioada campaniei, inclusiv produsele aflate deja in promoţie.

Nu fac obiectul acestei campanii Voucherele Cadou comercializate de Kitchen Shop.

4.Dreptul la participare

Campania se adreseaza fiecărui client al Kitchen Shop, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani, şi/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in România. La campania promoţionala “Black Friday 2 2022” au dreptul sa participe si angajaţii Kitchen Shop, dar reducerea obţinută nu se va cumula cu reducerea de angajat.

Prin participarea în campania “Black Friday 2022”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

5.Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienţii trebuie sa efectueze o achiziţie, în perioada campaniei, de la oricare din magazinele KitchenShop existente în România sau prin platforma online de pe site-ul www.kitchenshop.ro.

Data achiziţiei este considerată a fi data facturii finale.

Toţi clienţii Kitchen Shop care achiziţionează produse în perioada campaniei, vor beneficia de reduceri de minim 10% la toate produsele. Reducerile vor fi marcate corespunzător prin afişarea preţurilor reduse.
Numărul de produse ce pot fi achiziţionate va fi limitat de stocul disponibil.

Se pot cumula în aceeaşi comandă reduceri/coduri promoţionale şi se vor acumula puncte în programul de fidelizare, corespunzător valorii achiziţiei. Campania va fi semnalizată în magazine şi pe site-ul Kitchen Shop.

În cazul unor eventuale erori de funcţionare a kitchenshop.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora preţul este modificat, rezultând un preţ derizoriu sau mai mic, neconform cu preţul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioada, Vânzătorul isi aloca dreptul sa anuleze Comanda efectuată iar clienţii care au plasat comenzi vor fi informaţi telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt. Cumpărătorul acceptă şi consimte ca nu va avea drept de opoziţie sau orice alte pretentii asupra produselor ce au facut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul, cuprind/conţin erori de functionare, inclusiv erori umane.

6. Date cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile legilor in vigoare pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si dreptul de a se adresa justiţiei.

7. Contestaţii, sesizări, litigii

Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către participant, la sediul Organizatorului, transmise prin poşta sau email, în atenţia Departamentului de Marketing, utilizând datele din pagina de Contact. Organizatorul va formula un răspuns în scris la contestaţie/sesizare, urmând a fi detaliate concluziile Comisiei de Cercetare.

Eventualele neînţelegeri între Organizator si participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, parţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

8. Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit, in magazinele KitchenShop din toată ţara, precum si pe site-ul www.kitchenshop.ro. Prin participarea la campanie, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament pe parcursul campaniei, printr-un act adiţional care va fi adus la cunostinţa publicului prin modalitaţile menţionate mai sus.

Kitchen Shop